Tour de Achterhoek Finance

Raad waar wij staan & Win

Weet jij alle locaties goed te raden? Dan maak jij kans op kaarten voor Reurpop of een overnachting in Hampshire Hotel – Avenarius Ruurlo.

Algemene actievoorwaarden winactie

Winactie wordt georganiseerd door ACHTERHOEK FINANCE.

Deelname actie

 • Deelname aan acties is kosteloos.

 • Deelname vindt plaats wanneer je op ACHTERHOEK FINANCE social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.

 • Eenmalige deelname per persoon.

 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 16 jaar of ouder.

 • Medewerkers van ACHTERHOEK FINANCE zijn uitgesloten van deelname aan acties.

 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.

 • ACHTERHOEK FINANCE is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen,

 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de ACHTERHOEK FINANCE nieuwsbrief.

 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.

 • De winnaar wordt gekozen uit de regio ACHTERHOEK*  

 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

 • ACHTERHOEK FINANCE  is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

 • Voor vragen en/of klachten kun je contact opnemen met ACHTERHOEK FINANCE via: info@achterhoekfinance.nl, social media  (Facebook, of Instagram)  Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

  
ACHTERHOEK*

Waarom Achterhoek Finance?

Bij Achterhoek Finance willen we iedereen de beste financiering- en/of leaseoplossing bieden. Wij weten dat persoonlijke aandacht, naast onze expertise, cruciaal is om dit waar te maken. Elke situatie is anders en vraagt om een eigen, ideale oplossing.